Nếu trường không phải nơi để ngủ thì nhà cũng không phải nơi để học, thế thôi nha.